Hyperventilatie: een verkeerde ademhaling waardoor de uitwisseling van CO2 en O2 verstoord omdat je teveel CO2 uitblaast en teveel O2 inademt. Je voelt je tijdens het hyperventileren niet goed en het kan een angstig moment zijn. Door rustiger te gaan ademhalen of door in een zak te blazen, kan dit ervoor zorgen dat de verhouding tussen O2 en CO2 weer normaal wordt.

OSAS Obstructief Slaap Apneu Syndroom: bij apneu worden de luchtwegen dichtgeknepen waardoor de adem stokt.

COPD Chronische Obstructieve Longziekte (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn de kleine luchtwegen blijvend ontstoken waardoor de slijmvliezen zwellen en slijmen produceren en er benauwdheid ontstaat. Klachten: benauwdheid en veel slijmen.

Longemfyseem

Door de beschadiging van de longblaasjes, raakt de elasticiteit van het longweefsel beschadigd, de rek is er als het ware uit. We noemen dit een hoge compliantie waardoor de mensen moeite hebben met de uitademing. De ademhaling kost heel veel energie waardoor de nek en halsspieren (de spieren die meehelpen bij de ademhaling) vaak dikker en sterker ontwikkeld zijn. Klachten: ernstige benauwdheid, hoesten, getuite lippen bij de ademhaling (het lichaam wil de druk verhogen om de longblaasjes open te krijgen), weinig slijmen, vaak infecties en dun lichaam doordat de ademhaling veel energie kost.

COPD

Bij COPD zijn de longen beschadigd waardoor er niet voldoende kan worden uitgeademd. Daardoor neemt de hoeveelheid CO2 in het lichaam toe en is er naast benauwdheid ook verzuring in het lichaam. Doordat het lichaam de hoeveelheid CO2 wil verminderen, reageert het lichaam met een snellere ademhaling.

Astma

is een chronische ontsteking van de lagere luchtwegen waarbij de slijmvliezen opzwellen, spiertjes verkrampen, de ademhaling moeilijker wordt en er benauwdheid optreedt.

Astma triggers:

  • Allergische reacties door contact met stuifmeel, huismijt stof, huidschilfers van huisdieren en voedingsstoffen.
  • Niet-allergische reacties door invloeden van uitlaatgassen, rook, parfum en weersomstandigheden (kou, mist, vocht).
  • Inspanningsastma door stress en emoties, kou en droogte die de situaties verergeren.
  • Vaak een combinatie van bovenstaande factoren.

Het ademhalingsstelsel omvat de mond, neus (indirect de sinussen), keelholte, strottenhoofd, luchtpijp en natuurlijk de longen zelf.

De luchtpijp splitst zich naar de linker en rechterlong. In de longkwabben zijn er vertakkingen, die noemen we de bronchiën, de fijnste vertakkingen worden bronchioli genoemd of longblaasjes. De gaswisseling van zuurstof O2 en kooldioxide CO2 vindt plaats in de longblaasjes.

De CO2 in het lichaam beïnvloed de ademhaling, door sneller te ademen vind er meer gasuitwisseling plaats en krijg je meer O2, zuurstof. Dit is normaal bij inspanning.


Pathologie: Doordat de longen niet goed functioneren zijn er vaak verstoringen in de energiehuishouding en weerstand in het lichaam. Je hebt weinig energie, je bent kortademig, mogelijk zweet je snel en veel, je hebt een lage weerstand waardoor je snel verkouden bent.In december bijscholing in Antwerpen: TCM management for asthma and COPD, chronic sinusitis and Hay fever, docent Dr. Y. Yang, een gerenommeerd arts in TCM, Beijing University of Traditional Chinese Medicine, master degree in Chines herbs. Auteur van ‘Chinese Herbal Medicine- Comparisons and Characteristics’ en ‘ Chinese Herbal Formulas – Treatment principles and Composition Strategies’.