Bijscholingen Longaandoeningen gepland in november en december 2019

Longaandoeningen

Verplichte bijscholingen mogen zowel Westers Medisch als TCG gericht zijn, ik ben blij dat ik beide kan combineren. Onderstaande bijscholingen zijn gepland in het najaar/winter.

Antwerpen: TCM management for asthma and COPD, chronic sinusitis and Hay fever, docent Dr. Y. Yang, een gerenommeerd arts in TCM, Beijing University of Traditional Chinese Medicine, master degree in Chines herbs. Auteur van ‘Chinese Herbal Medicine- Comparisons and Characteristics’ en ‘ Chinese Herbal Formulas – Treatment principles and Composition Strategies’.

Amersfoort: Long aandoeningen, Westers Medisch, docent: L. Kie Ko, arts Erasmus universiteit Rotterdam, acupuncturist en herbalist.

Longaandoeningen: hoest, astma, COPD

Luchtweg gerelateerde aandoeningen: sinusitis, hooikoorts, allergie, rhinitis

Hoest:Hoest ten gevolge van invloeden van buitenaf zoals wind en koudeHoest met interne oorzaak
Duur en ontstaanMeestal kort en acuutTerugkerend en chronisch
Bijkomende symptomenAversie (= afkeer) voor koude, koorts en hoofdpijnMeerdere klachten die wijzen op een verstoring in het lichaam.