Pijnklachten zijn een signaal van het lichaam dat er iets niet in orde is. Pijn ontstaat door stagnatie en we spreken van stagnatie wanneer er geen vrije stroom is van Qi (energie) en bloed of een combinatie van beide. Wanneer de stagnatie van Qi en/of bloed maar lang genoeg aanhouden ontstaat er pijn.

Om de pijnklachten te kunnen behandelen is informatie over de soort pijn erg belangrijk. De soort pijn geeft ook informatie over de conditie van de persoon en hoe sterk het lichaam is.

Hieronder vind je een opsomming van verschillende soorten pijn maar het kan ook een combinatie zijn van soorten pijn.

  • drukkende pijn
  • stekende pijn
  • wisselende pijn (dan weer hier, dan weer daar)
  • brandende pijn
  • koude pijn (tot op de botten)
  • zware pijn
  • zeurende pijn
  • krampende pijn
  • lege pijn etc.

Het is belangrijk dat je pijn niet negeert, je lichaam wil je namelijk duidelijk maken dat er iets niet in orde is!!

Wanneer de diagnose is gesteld, wordt er een behandelplan opgesteld. Er wordt altijd gekeken naar de conditie van de persoon. Immers pijn vreet energie en herstel vraagt ook de nodige energie.

 • Acute pijn ontstaat plotseling en herstelt zich vrij snel
 • Chronische pijn is pijn die langer dan 3 tot 6 maanden aanhoudt waardoor:
  • de directe oorzaak van de pijn vaak niet meer duidelijk is
  • de pijnklachten zijn er soms langzaam ingeslopen en er is niet duidelijk een oorzaak geweest

Specialisatie reumatische klachten

We leven in Nederland in een koud en vochtig land en veel mensen hebben last van reumatische pijn. Deze reumatische pijnklachten worden erger in een koude en vochtige omgeving en komen dus heel vaak voor in ons koude en vochtige klimaat.

De therapie richt zich op het pijnvrij maken, de leefstijl en dieet aanpassen zodat de reumatische klachten verdwijnen.

Chinese medicinale werking van kruiden medicatie is effectief bij het verlichten van pijn.